Privacybeleid

Uniproma respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de dienst.Om u nauwkeurigere en gepersonaliseerde diensten te kunnen bieden, zal uniproma uw persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.Maar uniproma zal deze informatie met een hoge mate van zorgvuldigheid en voorzichtigheid behandelen.Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, zal uniproma dergelijke informatie niet openbaar maken of verstrekken aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.Uniproma zal dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken.Wanneer u akkoord gaat met de uniproma-servicegebruiksovereenkomst, wordt u geacht akkoord te gaan met alle inhoud van dit privacybeleid.Dit privacybeleid is een integraal onderdeel van de uniproma-servicegebruiksovereenkomst.

1. Toepassingsgebied

a) Wanneer u een aanvraagmail verzendt, moet u de vraaginformatie invullen volgens het vraagvenster;

b) Wanneer u de website van uniproma bezoekt, zal uniproma uw browse-informatie registreren, inclusief maar niet beperkt tot uw bezoekpagina, IP-adres, type terminal, regio, bezoekdatum en -tijd, evenals de webpagina-records die u nodig heeft;

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de volgende informatie niet van toepassing is op dit privacybeleid:

a) De trefwoordinformatie die u invoert bij het gebruik van de zoekservice van de uniproma-website;

b) Relevante onderzoeksinformatiegegevens verzameld door uniproma, inclusief maar niet beperkt tot deelnameactiviteiten, transactie-informatie en evaluatiedetails;

c) Overtredingen van de wet of uniproma-regels en acties die door uniproma tegen u worden ondernomen.

2. Informatiegebruik

a) Uniproma zal uw persoonlijke informatie niet verstrekken, verkopen, verhuren, delen of verhandelen aan een niet-verbonden derde partij, behalve met uw voorafgaande toestemming, of dat die derde partij en Uniproma individueel of gezamenlijk diensten voor u verlenen, en na het einde van dergelijke diensten, hebben zij geen toegang tot al deze informatie, inclusief de informatie die voorheen voor hen toegankelijk was.

b) Uniproma staat ook niet toe dat derden uw persoonlijke informatie op welke manier dan ook verzamelen, bewerken, verkopen of vrijelijk verspreiden.Als blijkt dat een gebruiker van een uniproma-website betrokken is bij de bovenstaande activiteiten, heeft uniproma het recht om de serviceovereenkomst met die gebruiker onmiddellijk te beëindigen.

c) Om gebruikers van dienst te zijn, kan uniproma u informatie verstrekken waarin u geïnteresseerd bent door uw persoonlijke informatie te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van product- en service-informatie, of het delen van informatie met uniproma-partners zodat zij u informatie over hun producten en diensten (de laatste vereist uw voorafgaande toestemming).

3. Openbaarmaking van informatie

Uniproma zal uw persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk vrijgeven in overeenstemming met uw persoonlijke wensen of wettelijke bepalingen in de volgende omstandigheden:

a) Openbaarmaking aan een derde partij met uw voorafgaande toestemming;

b) Om de producten en diensten te leveren die u nodig heeft, moet u uw persoonlijke gegevens delen met een derde partij;

c) volgens de relevante bepalingen van de wet of de vereisten van de administratieve of gerechtelijke organen, bekendmaken aan de derde partij of de administratieve of gerechtelijke organen;

d) Als u de relevante wet- en regelgeving van China of de uniproma-serviceovereenkomst of relevante regels schendt, moet u dit aan een derde bekendmaken;

f) In een transactie die is gemaakt op de uniproma-website, heeft uniproma het recht om te beslissen om de gebruiker de nodige informatie te verstrekken, zoals het contact informatie van de andere partij om de voltooiing van de transactie of de beslechting van geschillen te vergemakkelijken.

g) Andere openbaarmakingen die uniproma passend acht in overeenstemming met wetten, voorschriften of websitebeleid.