Milieu, sociaal en bestuur

Toegewijd en duurzaam

Verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu

Tegenwoordig is 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wereldwijd het hotste onderwerp.Sinds de oprichting van het bedrijf in 2005 heeft voor Uniproma de verantwoordelijkheid voor mens en milieu een zeer belangrijke rol gespeeld, wat een grote zorg was voor de oprichter van ons bedrijf.

Elk individu telt

Onze verantwoordelijkheid naar medewerkers

Vaste banen/Een leven lang leren/Familie en carrière/Gezond en fit tot aan pensionering.Bij Uniproma hechten we veel waarde aan mensen.Onze medewerkers maken ons tot een sterk bedrijf, we behandelen elkaar respectvol, waarderend en met geduld.Onze uitgesproken klantgerichtheid en de groei van ons bedrijf worden alleen op deze basis mogelijk gemaakt.

Elk individu telt

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu

Energiebesparende producten/Milieu Verpakkingsmaterialen/Efficiënt transport.
Voor ons, beschermingnatuurlijke levensomstandigheden mogelijk te maken.Hier willen we met onze producten een bijdrage leveren aan het milieu.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Filantropie

Uniproma heeft een sociaal managementsysteem geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de nationale en internationale wetgevingsvereisten en om continue verbetering van activiteiten met betrekking tot verantwoorde prestaties te produceren.Het bedrijf bewaart de totale transparantie van zijn activiteiten met medewerkers.Uitbreiden naar leveranciers en derde partners haar sociale zorg, door middel van een selectie- en monitoringproces dat rekening houdt met hun sociale activiteiten.