Milieu, sociaal en bestuur

Toegewijd en duurzaam

Verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu

Tegenwoordig is 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' het populairste onderwerp ter wereld.Sinds de oprichting van het bedrijf in 2005 heeft voor Uniproma de verantwoordelijkheid voor mens en milieu een zeer belangrijke rol gespeeld, wat voor de oprichter van ons bedrijf een grote zorg was.

Ieder individu telt

Onze verantwoordelijkheid jegens medewerkers

Veilige banen/Levenslang leren/Gezin en carrière/Gezond en fit tot aan het pensioen.Bij Uniproma hechten we bijzondere waarde aan mensen.Het zijn onze medewerkers die ons tot een sterk bedrijf maken. We behandelen elkaar respectvol, waarderend en met geduld.Alleen op deze basis worden onze uitgesproken klantgerichtheid en de groei van ons bedrijf mogelijk gemaakt.

Ieder individu telt

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu

Energiebesparende producten/Milieuverpakkingsmaterialen/Efficiënt transport.
Voor ons: beschermingnatuurlijke levensomstandigheden mogelijk te maken.Hier willen wij met onze producten een bijdrage leveren aan het milieu.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Filantropie

Uniproma heeft een sociaal managementsysteem geïmplementeerd om de naleving van de nationale en internationale wetgevingsvereisten te garanderen en om continue verbetering van activiteiten met betrekking tot verantwoord presteren te bewerkstelligen.Het bedrijf behoudt de totale transparantie van zijn activiteiten tegenover de medewerkers.Breid zijn sociale zorg uit naar leveranciers en derde partners, via een selectie- en monitoringproces dat rekening houdt met hun sociale activiteiten.